Vyhledáváme pro Vás tu nejlepší nabídku,

prosíme o strpení ...

[x] Zavøít
Vaše rezervace
Vypùjèení
Èas 
Vrácení na stejném místì
Èas 

Kde nás najdete

Autopùjèovna RENTplus - Praha letištì (PRG)
Aviatická 1082/10, 161 00 Praha 6
Otevøeno každý den vè. svátkù 8:00 - 22:00

Autopùjèovna RENTplus - Praha centrum
Revoluèní 1044/23, 110 00 Praha 1
Otevøeno každý den vè. svátkù 8:00 - 20:00

Autopùjèovna RENTplus - Brno letištì (BRQ)
Letištì Brno-Tuøany 904/1, 627 00 Brno
Otevøeno každý den vè. svátkù 8:00 - 22:00

Autopùjèovna RENTplus - Ostrava letištì (OSR)
Mošnov 401, 742 51 Mošnov
Otevøeno každý den vè. svátkù 8:00 - 22:00

Vozidla v naší autopùjèovnì

RENTplus - administrace
Škoda Octavia RS
Sportovní vozy pro celou rodinu
Cena od 1290 Kè / den

Poslední rezervace

Škoda Octavia, Toyota Corolla
3 dny   2916 Kè   Èeská republika
VW Up, Škoda Citigo
2 dny   1458 Kè   -
VW Up, Škoda Citigo
4 dny   1780 Kè   Èeská Republika
VW Golf, Ford Focus, Opel Astra
3 dny   1821 Kè   -
Škoda Octavia (kombi)
4 dny   4675 Kè   Èeská republika
Vozidla od RENTplus
VŽDY s klimatizací, neomezeným poètem najetých kilometrù, komplexním pojištìním pouze s 10% spoluúèastí, dálnièní známkou ÈR, možností dalšího øidièe a non stop telefonní asistencí v pøípadì poruchy nebo nehody jen u nás ZDARMA.
víkendové sazby - 33 % sleva

Pøi pronájmu vozidla v kterýkoliv pátek s vrácením v pondìlí do 10:00 platíte za vùz místo 3 pouze 2 dny.

Staòte se naším VIP klientem

Po tøetím pronájmu se automaticky stáváte naším VIP klientem s 21% slevou na vše.