7036168918

Skandinaavisesta mytologiasta puhuttaessa tarkoitetaan Skandinaviassa rautakaudella ja viikinkiaikana vallalla olleita myyttejä ja uskomuksia. Usein käytetään myös termejä Pohjoismainen mytologia tai Muinaisnorjalainen mytologia. Myyttien alkuperästä ei ole varmaa tietoa, mutta niiden uskotaan saaneen alkunsa indoeurooppalaisten kansojen keskuudessa neoliittisella kivikaudella ja pronssikaudella. Skandinaavinen mytologia on läheistä sukua Germaaniselle mytologialle ja siitä on löydettävissä yhtymäkohtia muihinkin Euroopassa esiintyneisiin esikristillisiin myytteihin.

Tietoa tuon ajan Skandinavian uskomuksista 252-531-2691. Edda-runoutta kirjoitettiin Islannissa sen jälkeen, kun kristinusko oli levinnyt maahan. Edda-termillä viitataan kahteen erilliseen teokseen, Runo-Eddaan ja Proosa-Eddaan. Edda-sana tarkoittaa käännettynä suurta isoäitiä ja skandinaavisia myyttejä kuvaillaan siis suuren isoäidin taruiksi. Runo-Edda on teoksista vanhempi. Teoksen sisältämien runojen arvioidaan olevan peräisin 900-1050-luvuilta, mutta ne tallennettiin kirjalliseen muotoon pergamenteille Islannissa vasta 1200-luvulla. Runot

Lue lisää

Saamelaiskulttuuriin liittyy paljon jokapäiväiseen elämään liittyviä uskomuksia

Saamelaiskulttuurissa luonnolla on tärkeä rooli ja ihmisten jokapäiväinen elämä on kanssakäymistä luonnon ja eläinten kanssa. Saamelaisten luontosuhde näkyy mm. siinä, että käsitöiden raaka-aineiden hankinta pohjautuu ajatukseen, että luonto on elävä ja käsityöläisen täytyy tuntea luonnon kiertokulku ja kunnioittaa luonnonvoimia.  Siinä mielessä ei ole lainkaan ihmeellistä, että saamelaisten uskonnossa luonnonjumalat ovat korkeimmassa asemassa. Saamelainen uskonto on kuitenkin enemmän elämänfilosofia, eikä kulttuurissa edes tunnettu uskonto-sanaa.

3175109511

Meditointi – tai hiljaisuusretriitti voi tuoda lisää rauhaa elämään

Meditointi on monen (920) 498-0564 tai ottaa hetki omaa aikaa arjen keskellä. Meditointi ei liity uskontoon vaan enemmänkin filosofiaan ja pyrkimykseen suunnata omaa ajatteluaan hyödyllisempään suuntaan ja päästää samalla irti turhista peloista tai negatiivisuudesta. Yksinkertaisimmillaan meditointi voi olla sitä, että keskittyy todella yhteen hetkeen ja siihen, mitä on tekemässä. Tällöin siis pyritään olemaan erityisen tietoisia mm. omasta hengityksestä, askelista, liikkeistä, syömisestä ym. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta nykyaikana aivomme ovat tottuneet ottamaan vastaan niin monia ärsykkeitä kerralla, että rauhoittuminen voikin olla yllättävän vaikeaa. Tämän huomaa esimerkiksi siitä, että pyrkiessään tarkkailemaan niinkin tuttua toimintoa kuin tuolille istumista sen alusta loppuun asti, keskittyminen uhkaa herpaantua useamman kerran. Myös meditointeihin liittyvä hiljaisuus voi olla monelle uusi kokemus, sillä huomaamattamme meidät ympäröi

336-813-8215

Kullanhohtoinen El Dorado

Tarujen kultaista kaupunkia, 302-402-2523. El Dorado tarkoittaa kullattua miestä ja hänen kullattua kaupunkiaan Manoa. Huhut kultaisen miehen kaupungista alkoivat levitä 1500-luvulla ja ne käynnistivät todellisen kultaryntäyksen ja matkalle lähtivät useat sotilaat ja onnenonkijat Euroopasta. Moni kaupunkia ryöstämään suunnannut espanjalainen menetti matkalla henkensä ja paljon kuoli myös seikkailuretkeläisten oppaiksi ja kantajiksi pakotettuja intiaaneja. El Doradoa ei kuitenkaan löytynyt. Todellisuudessa kaupunkia, jonka kadut olisivat kullalla päällystetyt ei luultavasti ole ollut koskaan olemassa mutta johonkin todelliseen esikuvaan El Doradon uskotaan perustuvan.

9072009521

El Doradon etsintä sai Espanjan valtion kannatuksen, sillä intiaanien maiden haltuunotto sekä omaisuuden anastaminen oli osa valtion

Lue lisää

Salaseurat ovat kiinnostaneet ihmisiä historian alkuajoista asti

Salaseurat ovat kiinnostaneet mm. kirjailijoita ja elokuvantekijöitä kautta aikojen ja kuuluisista salaseuroista kerrotaan mitä hurjimpia tarinoita. Salaseuroja on ollut oikeastaan jo esihistoriallisissa yhteisöissä, joissa yhteisön viisaimmat kerääntyivät yhteen salaisiin tapaamisiin. Historiassa salaseurat ovat olleet suurimmaksi osaksi miehille tarkoitettuja ja niihin on päässyt syntyperän tai sukulaisuussuhteen perusteella. Yhteistä salaseuroille on, että niillä on usein oma, tiukka arvojärjestyksensä, tietyt yhteiset rituaalit, mahdollisesti salaiset tunnukset ja jäseniä sitovat tarkat säännöt. Salaseurat voivat olla joko uskonnollisia tai täysin maallisia. Tunnetuimpia salaseuroja, tai ainakin salaseuroiksi kutsuttuja, ovat olleet vapaamuurarit, ruusuristiläiset, Temppeliherrain ritarikunta, Illuminati ja Bilderberg-ryhmä. Salaseuroihin kuuluminen on usein herättänyt epäluuloja niihin kuulumattomissa ja usein niihin liitetään myös erilaisia salaliittoteorioita.

Lue lisää

305-735-0741

Ajatuksen Atlantiksesta, kadonneesta kaupungista on ensimmäinen kerran maininnut Platon kirjoituksissaan Timaios ja Kritias yli 2000 vuotta sitten. Legendan mukaan Atlantiksen valtava saari ja sen asukkaat vajosivat mereen yhdessä yössä valtavan maanjäristyksen seurauksena. Atlantista ei ole mainittu missään kirjallisuudessa ennen Platonia ja siksi kaupunkia pidetäänkin hänen keksintönään. Timaioksen tarinassa Kritias kertoo (918) 992-0222 ja väittää kuulleensa sen isoisältään kymmenvuotiaana ja isoisä oli puolestaan kuullut tarun omalta isältään. Tarinassa Atlantiksen kerrotaan sijoittuneen noin vuoteen 10 000 ennen ajanlaskun alkua. Tarinassa Platon kuvailee melko tarkasti Atlantiksen sijaintia ja sen on päätelty olevan Gibraltarin saaren takana Atlantin valtamerellä. Atlantiksessa kerrotaan vallinneen loistava sivistys ja asetelma vastaakin suurelta osin Platonin teoriaa ihannevaltiosta. Tarun mukaan Atlantiksen tuhoon johtivat loppujen lopuksi ihmisten ahneus, piittamattomuus ja

Lue lisää

Historiallinen ja mystinen Stonehenge

Stonehenge sijaitsee Wiltshiressä Etelä-Englannissa ja kivirakennelma on yksi maailman suurista mysteereistä. Kivet on aseteltu siten, että ne seisovat pareittain ja muodostavat puoliympyrän, ja kahden kiven päälle on lappeelleen aseteltu kolmas kivi. Korkeimmat rakennelmat ovat lähes kahdeksanmetrisiä. Kivistä suurimmat painavat noin 50 tonnia. Alueelle tehtiin 5000 vuotta sitten kaivanto, joka on leveydeltään 110 metriä. (587) 374-3188 käyttäen apunaan eläinten luita ja puisia työkaluja, jonka jälkeen he pystyttivät alueelle puisia paaluja muodostaen niistä kehän. Myöhemmin puiset paalut korvattiin k82 doleriittikivellä ja Stonehengen pohjoista suuaukkoa laajennettiin. Aukko on suunniteltu niin, että sen läpi lankeavat kesäpäivän seisauksen aikaan auringon ensi säteet ja talvipäivän seisauksen aikaan auringon viimeiset säteet. Stonehengen rakentaminen on edennyt vaiheittain ja viimeiset

Lue lisää

Ilias ja Odysseia vaikuttavat taiteeseen edelleen

Ilias on Troijan sodasta kertova muinaiskreikkalainen 989-910-2162 7162573807, ja yksi maailmankirjallisuuden kuuluisimpia teoksia. Teoksen kirjoittajana pidetään yleisesti Homerosta. Teos käsittelee  847-779-2828 vihaa, joka kohdistuu 7785252866 ja sittemmin hänen ystävänsä surmanneeseen troijalaiseen Hektoriin. Viha vaikutti koko sodan kulkuun ja teos kuvaa siitä alkunsa saaneita taisteluita, kaksintaisteluita sekä näihin liittyviä jumalien juonitteluja noin viidenkymmenen päivän ajalta. Koko sota kesti kymmenen vuotta, mutta teoksen tapahtumat ajoittuvat sodan yhdeksännen vuoden lopulle.

Homeroksen nimiin on Iliaksen lisäksi laitettu toinenkin runoelma Odysseia, joka toimii omalla tavallaan jatkona Iliaan tarinalle ja keskittyy kuvailemaan Odysseuksen harharetkiä Troijan sodan jälkeen. Molempien teosten sisältämät runot ovat kehittyneet pitkän ajan kuluessa. Runot ovat saaneet alkunsa ja kehittyneet runonlaulajien suussa ja kertovat mykeneläisestä

Lue lisää

Kalevala on merkittävä osa eeppisen runouden historiaa

Eeppisen runouden perinne tunnetaan lähes kaikkialla maailmassa ja usein runoja on koottu yhtenäisiksi eepoksiksi, kuten Ilias ja Odysseia. Mytologioista puhuttaessa oman mainintansa ansaitsee ehdottomasti Suomen oma kansalliseepos Kalevala. Kalevala on kokoelma Elias Lönnrotin (1802 – 1884) suomalais-karjalaisia kansanrunoja, jotka noudattavat erityistä kalevalalaista runomittaa. Ajan mittaan Kalevalan runoja on muokattu ja kieliasua tehty yhtenäisemmäksi, myös runojen paikkaa kokoelmassa on muokattu. Kalevalasta on mielikuvansa jokaisella suomalaisella, myös niillä jotka eivät ole teokseen tutustuneet. Kalevala tunnetaan hyvin myös maailmalla. Kalevala on näytellyt merkittävää roolia suomalaisten kansallistunteen nostattamisessa ja sen vaikutukset näkyvät laajasti tieteessä ja taiteessa.

Kalevala esittelee alussa luomismyytin, jonka mukaan maailma on saanut alkunsa sotkan munasta. Lisäksi Kalevalassa kuvaillaan Kalevalan ja Pohjolan kansojen välisiä riitoja, niiden aiheuttamia kostomatkoja sekä kosioreissuja, Sammon

cross-fertilizable

Islannissa voit nähdä, missä keijut elävät

902-747-6061 ja kuumista lähteistään, mutta maan tekee kiinnostavaksi myös vahva ja laaja kansantaruperinne. Jo pelkästään maan muodot ovat vaikuttavia, tulivuoret ja kivettynyt laava näyttävät itsessään peikkojen asuinsijalta ja peikoilta, jotka ovat muuttuneet kiveksi aamunkajossa. Islanti on maa, jonne viikingit asettuivat yli tuhat vuotta sitten kyllästyttyään palvelemaan kuninkaita Skandinaviassa.

Reutersin mukaan 5483441203 ja 10 prosenttia taas ei – jäljelle jäävät 80 prosenttia eivät halua ottaa kantaa tai eivät halua kokonaan sulkea pois mahdollisuutta, että Islannin metsissä ja nummilla todella elää taruolentoja.

Vahvimmin islantilaiset uskovat huldufólkiin – salaisiin tai näkymättömiin ihmisiin ja keijuihin. Heihin uskotaan niin yleisesti, että tietöitä on peruttu jottei keijukaisten rauhaa alueella häirittäisi. Osa uskoo, että keijujen

(515) 650-3020