Регистрирани адвокати
1
Адвокатски канцеларии

За Адвокато

Веб - базирано решение наменето за адвокати и адвокатски канцеларии

Мултиплатформско решение

Може да се користи на компјутер, таблет и смартфон со едноставен и лесен кориснички интерфејс.

Адвокатски роковник

Интегриран календар со известувања за сите ваши активности (рочишта, состаноци, задачи).

Електронска папка

Електронско складирање на целосната адвокатска документација (предмети, рочишта, состаноци, задачи, документи).

Безбедност

Складирање на сите податоци и документи, на сервери со ISO сертификат, со автоматско правење на бекап на повеќе различни локации.

Заштеда на време

Брз пристап до податоците и работа со истите.

Достапност

Достапност на целата документација за предмети и услуги од било каде преку компјутер или мобилен уред со овозможена интернет конекција.

Информации

  • Адвокатската комора на Р.М обезбедува бесплатно користење на Адвокато за своите членови

    Адвокатите кои уредно си ја подмириле членарината можат да се регистрираат на софтверот за работење на адвокатските канцеларии и друштва „Аdvokato.mk“. Софтверот овозоможува електронско складирање на целосната адвокатска документација (предмети, рочи...
  • Надградба на Адвокато v1.5

    - Опција за снимање, преслушување и архивирање на аудио записи поврзани за одредена странка, предмет или услуга преку веб и мобилната верзија на Адвокато. - Модул за добивање на известувања за сите наредни надградби, организирање на едукации и настан...

Идни настани

Нема следни настани